Kancelaria zajmuje się:

• windykacją należności,

• sporządzaniem opinii prawnych,

• opiniowaniem umów i innych aktów prawnych,

• zastępstwem procesowym,

• reprezentacją w postępowaniu przed organami administracji publicznej,

• sprawami cywilnymi,

• sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, spadki, podziały majątków),

• sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

• sprawami gospodarczymi,

• sprawami administracyjnymi,

• sprawami odszkodowawczymi.Kancelaria zapewnia obsługę klientów indywidualnych oraz kompleksową obsługę firm.
Radca Prawny Karolina Masłowska tel: 668 669 777